Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις –
Ηλεκτρολογικοί Πίνακες

Η Smart Home Solutions KNX μπορεί να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε ηλεκτρολογική μελέτη, βάση των νέων κανονισμών ασφαλείας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, με τον σύγχρονο εξοπλισμό και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει, να έχετε ένα άρτιο αποτέλεσμα χωρίς προβλήματα στο μέλλον.

Η κοπή των τούβλων γίνεται με ειδική φρέζα (Αδιατάρακτη Κοπή) ανάλογα με τον αριθμό σωλήνων που χρησιμοποιούμε. Επίσης τα ύψη για τους διακόπτες λαμβάνονται με ειδικό Αλφάδι- Λέϊζερ.

Μελέτη -Κατασκευή Ηλεκτρολογικών Πινάκων KNX

Κατασκευή , Εγκατάσταση , Ηλεκτρολογικών πινάκων , με σύστημα Αυτοματισμού ΚΝΧ για την διαχείριση Φωτισμού ,Ρολών , Περσίδων, Ψύξης /Θέρμανσης διαφορετικών συστημάτων σε ένα για την κεντρική και εύκολη διαχείριση από οποιοδήποτε σημείο μέσω Smartphone και Tablet. Πιστοποιημένοι Ηλεκτρολογικοί Πίνακες που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα πάντα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Υποσταθμοί-Γεννήτριες

Μελέτη και εγκατάσταση Υποσταθμών σε εγκαταστάσεις όπως Ξενοδοχεία , Κτίρια , Νοσοκομεία κ.λ.π. σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές.