Πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη καλωδίωση στο Αττικό Μετρό, στους σταθμούς Περιστερίου, Ανθούπολης, Ελαιώνα, για την σύγχρονη λειτουργία στα Συγχρονισμένα Συστήματα Ρολογιών Ακριβείας, CCTV, συστήματα Συναγερμού και Πυρανίχνευσης.